erivajadustega õpilaste kunsti ja käelise tegevuse arengut toetav projekt,

mis võimaldada neil väljendada oma vaimu- ja tundeelu ning tunnetada end looja, vaataja ja hindajana.


Sunday, June 1, 2014

Õnnemärgid Astangul

Õp. Ilme Vannas ja Malle-Ivi Nurme panid Astngu Kutserehabilitatsiooni Keskusesse üles meie õnnemärgid. Sealset näitust saab  vaadata kuni 20. juunini.