erivajadustega õpilaste kunsti ja käelise tegevuse arengut toetav projekt,

mis võimaldada neil väljendada oma vaimu- ja tundeelu ning tunnetada end looja, vaataja ja hindajana.


Thursday, March 31, 2016

Valgele Valgega juubeliaasta kevadel 2017

Tere kõigile kunstisõpradele!

Annan teada, et Valgele Valgega juubeliaasta üritused on mõjuvatel põhjustel planeeritud ümber kevadesse 2017.
Kohtume kindlasti aasta pärast või hea juhuse tõttu varemgi!

PS! Tegemist ei ole aprillinaljaga:)

Porjektijuht

Silvia Paluveer