erivajadustega õpilaste kunsti ja käelise tegevuse arengut toetav projekt,

mis võimaldada neil väljendada oma vaimu- ja tundeelu ning tunnetada end looja, vaataja ja hindajana.


Monday, April 3, 2017

Valgele Valgega 10

Kümnes „Valgele Valgega“ projektiaasta on kätte jõudnud ning Tallinna Tondi Põhikool kutsub taas õpilasi ja õpetajaid osa saama suurest kevadisest kunstipeost.

Käesoleva aasta teema on "Märkamise asi - leiud kodutänavalt". Kas kooli minnes või koolist tulles märkab silm midagi, mis on eriline, oluline, väike või suur, elus või eluta, silmapaistev või täiesti peidus, maa peal või kõrgel õhus? Mis need leiud on ja kus on uurimuse fookus jääb õpilaste ja õpetaja koostehtavaks loovaks kodutööks, mille väljundiks on A2 formaadis joonistused või kollaažid. Parimad märkajad ja joonistajad saavad võimaluse kunstipäeval Nukufilmi Lastestuudios oma joonistused liikuvaks muuta!

Ootame sel aastal eelkõige õpilaste individuaalseid töid, kuid hea idee ja koostöö puhul on oodatud ka grupitööd. Neist loovtöödest paneb projekti meeskond kokku näituse Tondi põhikooliga piirnevate tänavate aedadele - mõttega, et näitus tuleks vaatajale lähemale - nende  koduteele! Seetõttu on oluline, et märkamised saaksid vähemalt A3 kuid võimalusel siiski A2 suurusele paberile osavalt üles joonistatud ning töö peale ei kleebitaks detaile, mis kiletamisaparaadiga kahjustada saakid. Kodutöid ootame hiljemalt 3. maiks  Tondi põhikooli aadressil (Tondi 40, Tallinn).

Tänavanäituse avame üheskoos kunstipäeval 16. mail 2017 Tondi põhikooli hoovis. Näituse avamisele lisab elevust õpilastele mõeldud töötoad, teatrietendus ning 10. tegevusaasta puhul ka üllatused. Õpetajatele teeb päeva rõõmsamaks Kristi Laanemäe Tallinna Ülikoolist, kes seob kokku põnevaks töötoaks iseloomuõppe ja tegevusmaali.

Igast koolist ootame kunstipäevale osalema kuni 6 parimat joonistajat, kunstiõpetajat ning tema abi. Abiõpetajad toetavad õpilaste tegevust töötubades samal ajal, kui  kunstiõpetaja osaleb õpetajakoolitusel.

Osalustasu on 4€ kunstipäevalise kohta, millega on kaetud ka lõunasöögi kulud. Projekti registreerimine ja muu info siin

Kevad on märkamise ja loomise aeg!

Kohtumiseni!

No comments:

Post a Comment